یکشنبه 11 دی‌ماه سال 1390

مردان رپو (2010)

کارگردان: میگوئل ساپوچنیک

رمی(جود لاو) یکی از مامورین رپو است.رپو شرکتیست که اعضای بدن را به صورت هوشمند به متقاضیان می دهد و برای پرداخت اقساط سنگین آن ضمانتنامه ای می گیرد تا در صورت لزوم مامورینی همچون رمی اجازه داشته باشند به شکلی خشن اعضای داخلی را از بدن دریافت کنندگان خارج کنند..

فیلم ایده خوبی دارد،ایده ای که به خوبی می تواند نظام سرمایه داری و انسانهای بی روح جامعه مدرن را نشانه بگیرد.

آنچه بیش از همه در فیلم نمایان است خشونت عجیب و بی حد و حصر آن است که به جز خشونت صحنه های مبارزه رمی و زن در برابر نیروهای رپو(در آن راهروی باریک) که پرداخت خوب و منحصر به فردی دارد باقی صحنه ها فقط عذاب آورند..

ارزش گذاری فیلم:

لینک فیلم در IMDB