جمعه 2 دی‌ماه سال 1390

آتشکار (1386)

نویسنده و کارگردان: محسن امیریوسفی

یک کارگر آتشکار در انجام دادن یا ندادن عمل وازکتومی مردد است از طرفی همسرش از او می خواهد عمل کند و از طرفی روح پدرش او را تهدید به نفرین می کند..

 

ارزشگذاری فیلم: