سه‌شنبه 29 آذر‌ماه سال 1390

کندو (1354)

نویسنده و کارگردان: فریدون گله

- اینجاست ،اینجا آخریه. همه اینجان ،بستنی فروشه ،بچه های کوچه سرخپوستا ،شیش سر نون خور این بی نون..

 ارزشگذاری فیلم: