جمعه 28 مرداد‌ماه سال 1390

جذابیت پنهان بورژاوزی (1972)

نویسنده فیلمنامه: ژان کلود کریر،لوئیس بونوئل ؛ کارگردان : لوئیس بونوئل

محصول فرانسه،ایتالیا،اسپانیا ؛  102 دقیقه

رویاهای شش نفر از طبقه متوسط که مدام برای صرف غذا با هم برنامه می ریزند..

فیلم به شدت مسحورم کرد؛از آن سحر و جادوهایی که نمی دانی چه بر سرت گذشت.برای نوشتن حتی دو خط درباره فیلم باید حتماً بار دیگر ببینمش..

ارزشگذاری فیلم:

لینک فیلم در IMDB