جمعه 21 مرداد‌ماه سال 1390

کارگردان: زاک اشنایدر

دو بچه جغد توسط گروهی از جغدها ربوده می شوند،ربایندگان با تشکیل گروهی خاص از جغدها قصد فرمانروایی بر تمامی گونه ها را دارند..

ارزشگذاری فیلم: