دوشنبه 28 آذر‌ماه سال 1390

قیصر (1348)

نویسنده و کارگردان: مسعود کیمیایی

طی چند وقت گذشته دو بار فیلم رو دیدم.ارزشهای فیلم در زمان خودش غیر قابل انکاره و در حال حاضر هم از سینمای بدنه ایران یک سر و گردن بالاتره اما ضعفهای خاص سینمای کیمیایی در این فیلم هم قابل مشاهده. از حرفهای قلمبه سلمبه در باب رفاقت و مردانگی که بگذریم،عدم توجه به جزئیات یا شاید نبود توانایی در توجه به جزئیات،همیشه در سینمای کیمیایی برام مشهود و آزار دهنده بوده.

 

- قیصر..، کجایی که داداشتو کشتن..

ارزشگذاری فیلم: