یکشنبه 13 آذر‌ماه سال 1390

دشنه (1351)

نویسنده و کارگردان : فریدون گله

عباس چاخان(بهروز وثوقی) تنها امید زنی بدکاره برای خلاصی از زندگی زشت گذشته اش است اما عباس او را با چاخانهایش سرکار گذاشته تا اینکه به خاطر یک بدهی قدیمی به زندان میافتد..

ارزشگذاری فیلم: