جمعه 21 مرداد‌ماه سال 1390

تبعید (2007)

کارگردان : آندری زیاگینتسف

محصول روسیه،150 دقیقه

الکساندر و ورا به همراه دو فرزندشان به خانه ای واقع در حومه شهر می روند ورا که کمی پریشان به نظر می رسد به الکساندر می گوید حامله است اما بچه مال الکساندر نیست..

ساختار فیلم بی شباهت به فیلمهای تارکوفسکی نیست؛حرکات بسیار آهسته دوربین در نزدیک شدن یا دور شدن از سوژه،انسانهای تنها و درمانده،روابط عاطفی سرد و همان ریتم کند.فیلم در به تصویر کشیدن چنین فضایی موفق بوده منتها نکته اصلی در موضوعیست که بار اصلی درام را بر عهده دارد،یعنی حامله بودن ورا که به گفته خودش بچه متعلق به شوهرش نیست.پس از این لحظه همه چیز وامدار این اعتراف است و هر اتفاقی هم که می افتد در ارتباط با این موضوعست.اما در پایان و پس از اینکه ورا با سقط جنین جانش را از دست می دهد تماشاگر به همراه الکساندر متوجه می شوند خیانتی در کار نبوده و ورا با نوعی یأس فلسفی و یا همچنین چیزی چنین حرفی را زده! به عبارتی مخاطب سرکار بوده.

شاید هیچوقت چنین فیلمی ندیده بودم که این همه فرم و ساختار زیبایی داشته باشد اما فیلمنامه چنین مشکل اساسی بزرگ و عجیبی داشته باشد.در تمام این مدت بازیهای ورا و حس و حال او نشان از ندامت یا ناراحتی وجدان او داشت اما در پایان متوجه می شویم تمام این صحنه ها،سکانسها و نماها پوچ و توخالی بوده اند..

ارزشگذاری فیلم:

لینک فیلم در IMDB


نوشته ای مفصل درباره فیلم